Overslaan en naar de inhoud gaan

X-gebonden overerving

Bij X-gebonden ziekten zit er een afwijking (mutatie) op het X-chromosoom. Hoe erven deze ziektes over?
 

Er zijn 2 soorten X-gebonden ziektes: X-gebonden recessieve en X-gebonden dominante ziektes. Eerst dachten dokters dat alleen mannen met een afwijking in een gen voor X-gebonden recessieve aandoening klachten kregen. Vrouwen met zo’n afwijking hadden geen of weinig klachten. Dat komt omdat vrouwen 2 X-chromosomen (XX) hebben. Mannen hebben één X-chromosoom en één Y-chromosoom (XY). Als een vrouw de afwijking op het X-chromosoom hebben, dan merkt ze zelf vaak niets. Want het gezonde gen op het andere X chromosoom neemt de taak van het X-chromosoom met de afwijking over. Mannen hebben één X- en één Y-chromosoom (XY). Als ze de afwijking op het gen op het X-chromosoom krijgen, dan hebben ze geen ander X-chromosoom dat de taak kan overnemen. Zij hebben de ziekte.

Maar nu is duidelijk geworden dat vrouwen óók klachten kunnen hebben bij sommige X-gebonden recessieve ziektes. Daarom hebben artsen het vaker over X-gebonden aandoeningen in het algemeen. Of ziektes die X-gebonden overerven.

Want de indeling in X-gebonden recessieve en X-gebonden dominante aandoeningen geldt niet altijd meer.

Voor X-gebonden dominante aandoeningen hebben mannen en vrouwen evenveel kans op de ziekte.

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Mail%20ons%20uw%20vraag%3B%20binnen%205%20werkdagen%20ontvangt%20u%20een%20antwoord.%20%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A%20%0A) (Mail) ons.