Overslaan en naar de inhoud gaan

DNA doorgeven bij de bevruchting

Als je een kind verwekt, geef je de helft van je erfelijk materiaal (DNA) door aan hem of haar. De andere helft krijgt je baby van de andere verwekker. Hoe werkt dat?

23 paar chromosomen

In de cellen (bouwstenen van je lichaam) zitten bijna altijd 46 chromosomen. Van de chromosomen zijn er steeds twee hetzelfde. Die vormen een paar, net als bijvoorbeeld een paar schoenen. Mensen hebben in hun lichaamscellen 23 paar chromosomen.

De helft van ons DNA

Alleen onze geslachtscellen (eicellen en zaadcellen) zijn anders. Bij een vrouw worden die aangemaakt in de eierstokken en bij een man in de testikels. 

Bij de vorming van eicellen en zaadcellen worden de 23 chromosomenparen opgedeeld. In een geslachtscel zitten daardoor 23 losse chromosomen. Anders gezegd: in een eicel zit de helft van het DNA van een vrouw en in een zaadcel zit de helft van het DNA van een man.

Samensmelting tot paren

Bij de bevruchting smelten een eicel en een zaadcel samen. De 23 chromosomen uit de eicel en 23 chromosomen uit de zaadcel komen samen in het vruchtje. Het vruchtje heeft dan weer 46 chromosomen die in 23 paren worden geordend. De combinatie van het DNA van de man en vrouw bepaalt welke kenmerken het kind zal hebben.

Van vruchtje naar baby

De eerste cel van het vruchtje gaat zich vervolgens delen. Eerst verdubbelen de 46 chromosomen zich. Als dat is gebeurd, splitst de cel zich in tweeën. Dan zijn er twee cellen met 46 chromosomen. Deze cellen delen zich opnieuw op dezelfde manier. Dan zijn er vier cellen met 46 chromosomen. Dit delen gaat steeds door. Zo groeit het vruchtje uit tot een baby.

Jongen of meisje?

In onze cellen bepaalt één paar van de 23 paar chromosomen of we man of vrouw zijn. Dit paar bestaat uit het X- en Y-chromosoom. Een man heeft een X- en een Y-chromosoom. Een vrouw heeft 2 X-chromosomen. Een man kan aan zijn kind een X- of een Y-chromosoom geven. Een vrouw kan aan haar kind een X-chromosoom geven. Heeft de baby van de moeder een X- en van de vader een Y-chromosoom gekregen, dan is het een jongen. Heeft de baby van de vader en de moeder een X-chromosoom gekregen, dan is het een meisje.

Eicel en zaadcel komen bij elkaar

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Naam%3A%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A) (Mail) ons.

Updatedatum: 18 september 2023