Overslaan en naar de inhoud gaan

Krijgen kinderen een DNA-onderzoek?

Heb jij (aanleg voor) een erfelijke ziekte en vraag je je af of jouw kind deze heeft geërfd? Of heeft je kind klachten die misschien wijzen op een erfelijke ziekte? Soms komt je kind in aanmerking voor een DNA-onderzoek, soms niet.

DNA-onderzoek en controles

Is er een erfelijke ziekte in de familie? Bij sommige erfelijke ziektes is het belangrijk om al op jonge leeftijd medische controles te doen. Dan kan de arts op tijd ingrijpen. Als dat zo is, mogen kinderen al op jonge leeftijd worden getest. Of ze worden getest, bespreekt de klinisch geneticus met de ouders en het kind. Als het kind wat ouder is, krijgen ouder(s) en kind soms een aparte begeleider toegewezen (bijvoorbeeld een psychosociaal werker).

Meebeslissen vanaf 12 jaar

Gaat het om een (mogelijke) erfelijke ziekte in de familie die pas op latere leeftijd klachten geeft? En hebben medische controles geen zin? Dan worden kinderen in principe niet getest. Het is de bedoeling dat kinderen zelf op volwassen leeftijd besluiten of ze het wel of niet willen weten. Vanaf 12 jaar kunnen kinderen wel meebeslissen. Kinderen van 16 jaar en ouder hebben het recht zelf beslissingen te nemen over onderzoek.

Diagnose stellen bij een kind

Als jouw kind klachten heeft die lijken op een bepaalde erfelijke ziekte, kan de klinisch geneticus voorstellen om diagnostisch DNA-onderzoek te doen. Als de arts daardoor een diagnose kan stellen, is er kans op de juiste behandeling of begeleiding. Ouders van jonge kinderen besluiten zelf over DNA-onderzoek bij hun kind. Vanaf 12 jaar kunnen kinderen meebeslissen.

Lees ook over de overwegingen van Jitty en Sandra over DNA-onderzoek bij hun kinderen. 

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Naam%3A%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A) (Mail) ons.