Overslaan en naar de inhoud gaan

Digenetische overerving

Een afwijking in een gen voor een ziekte zit meestal op één gen. Heel soms zit de afwijking op meerdere genen. Dit heet digenetische overerving. Hoe werkt dat?

Afwijking op één gen

De meeste erfelijke aandoeningen ontstaan door een afwijking in één gen. Dat noemen we een monogene ziekte. Mono betekent één en verwijst naar de afwijking in één gen waardoor je de ziekte krijgt. Monogene ziektes kunnen op verschillende manieren overerven, bijvoorbeeld autosomaal dominant of X-gebonden recessief.

Afwijking op twee genen

Di betekent twee. Als een ziekte ontstaat door een afwijking in twee verschillende genen, noemen we dat digenetische overerving. Di betekent twee en verwijst naar de afwijking in 2 genen waardoor de ziekte ontstaat. 

Afwijking in twee verschillende genen

Digenetische overerving lijkt op autosomaal recessieve overerving. Bij autosomaal recessieve overerving ontstaat een ziekte door een afwijking in hetzélfde gen, die je zowel van je vader als van je moeder krijgt.

Bij digenetische overerving gaat het om een afwijking in twee verschíllende genen. Dat kan een afwijking in een gen van vader en een afwijking in een ander gen van moeder zijn. Je kunt ook twee verschillende genen met een afwijking erven van één ouder. Dan heeft de ouder de ziekte ook zelf.

Afwijking in tweede gen verergert ziekte

Soms ontstaat bij digenetische overerving de ziekte toch door een fout in één van de twee genen met de afwijking. De fout in het tweede gen verergert dan de kenmerken van de ziekte. Dit komt bijvoorbeeld voor in families met het lange QT syndroom.

Triallelische overerving

Heel soms ontstaat een ziekte als er twee afwijkingen in één gen (zowel in het gen van vader als dat van moeder) zitten, en ook nog een afwijking in een tweede gen. Drie afwijkingen in totaal dus. Dat noemen we triallelische overerving. Tri betekent drie en verwijst naar de afwijkingen in 3 genen die de oorzaak van de ziekte zijn.  

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Naam%3A%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A) (Mail) ons.