Overslaan en naar de inhoud gaan

XYY syndroom

XYY syndroom is een aandoening waarbij iemand met XY chromosomen een extra Y-chromosoom heeft. Met dit syndroom word je geboren. De kenmerken kunnen van persoon tot persoon verschillen.

Dat iemand XYY syndroom heeft, merkt die persoon vaak niet. Maar de spieren kunnen slapper zijn. Ook kunnen kinderen er langer over doen om te leren kruipen en lopen. Soms kan iemand meer tijd nodig hebben om te leren praten. Kinderen met XYY syndroom vinden het vaak moeilijk om hun aandacht erbij te houden. Ze kunnen wat moeite hebben met leren. Ook kunnen ze moeite hebben met sociale contacten.

Iemand met XYY syndroom kan langer zijn dan mensen van dezelfde leeftijd. Soms kan iemand trillende handen hebben bij het maken van bewegingen. Soms krijgt iemand eerder gaatjes in het gebit. Soms hebben ze astma. Mensen met dit syndroom zijn meestal gewoon vruchtbaar.

Het XYY syndroom is niet hetzelfde als Klinefelter syndroom.

Heb je een vraag? erfolijnaterfocentrum.nl (subject: Vraag, body: Mail%20ons%20uw%20vraag%3B%20binnen%205%20werkdagen%20ontvangt%20u%20een%20antwoord.%20%0A%0AMijn%20vraag%20is%3A%20%0A) (Mail) ons.

ALLES SLUITEN
  • Andere namen voor deze ziekte

   47, XYY-syndroom
   Disomie Y
   47, XYY karyotype
   Jacob's syndrome
   47, XYY syndrome
   Y disomy
   Double Y

  • Hoe wordt deze ziekte vastgesteld?

   Dokters kunnen aan XYY syndroom denken als iemand de kenmerken heeft die hierboven staan. Maar vaak heeft iemand weinig kenmerken. Met DNA-onderzoek kunnen dokters vaststellen dat het om XYY heeft gaat.

  • Is er behandeling voor deze ziekte?

   Iemand kan niet genezen van XYY syndroom. Een logopedist kan helpen bij het leren praten. Als er problemen met leren zijn kan een kind extra begeleiding en ondersteuning krijgen. Ook een psycholoog kan ondersteuning bieden. Als de handen trillen, dan kunnen speciaal bestek of speciale pennen helpen. Soms zijn er medicijnen mogelijk. Bij astma kunnen medicijnen helpen.

  • Hoe vaak komt het voor?

   Ongeveer 1 op de 1.000 personen heeft het XYY syndroom.

  • Wat is de oorzaak van deze ziekte?

   De oorzaak van XYY syndroom is een extra Y chromosoom. Bij sommige mensen zit het extra Y-chromosoom niet in alle delen van het lichaam. Dit noemen we de mozaïek-vorm.

  • Is deze ziekte erfelijk?

   Nee, het XYY-syndroom is meestal niet erfelijk. 

  • Kinderwens

   Mensen die een kind kregen met XYY syndroom, hebben bij een volgende zwangerschap waarschijnlijk niet meer kans dan andere mensen op nog een kind met deze aandoening.

   Mensen met XYY syndroom kunnen meestal kinderen krijgen. Soms is iemand minder vruchtbaar en is er hulp nodig van een dokter bij het kinderen krijgen.

  • Meer info voor artsen
   • Orphanet
   • TRIXY ExpertisecentrumVoor kinderen en jeugd (0 tot 23 jaar) met X en Y chromosoom trisomieën (47,XYY; 47,XXY en 47,XXX). TRIXY is een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Behandel- en Expertise Centrum (LUBEC).