Ontstaan

Het Erfocentrum is voortgekomen uit de VSOP, Vereniging Samenwerkende Ouder- en Pati├źntenorganisaties. Vanuit de lidorganisaties van de VSOP was (en is) een sterke behoefte aan informatievoorziening.
Het ministerie van VWS heeft 12,5 jaar geleden geadviseerd deze informatievoorziening los te koppelen van de VSOP.
In 2000 werd het Erfocentrum een zelfstandige en onafhankelijke organisatie.