Beleid

Het beleid van het Erfocentrum voor de komende jaren, vindt u in het Meerjarenplan 2014-2016.
 
Beloningsbeleid
De functie van directeur is ingeschaald op schaal 14 BBRA. 
Voor personeel en directie wordt aangesloten bij de CAO Zorg en Welzijn.
Het bestuur van het Erfocentrum verricht zijn werkzaamheden onbezoldigd.